Publiek jaarverslag 2023

Gepubliceerd op 8 maart 2024

2023 was weer een bijzonder jaar! We vierden het 12,5-jarig bestaan van onze regionale organisatie en we openden onze nieuwe duurzame locatie in Zeeland waar het regiokantoor, werkplaatsen en de brandweerkazerne van Zeeland zijn gevestigd. Ook leverden we dit jaar diverse plannen op; het beleidsplan voor de periode 2024-2027, het regionaal crisisplan en het nieuwe dekkingsplan van de brandweer. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de versterking van crisisbeheersing, wat ook de komende periode nog veel aandacht krijgt.

Samen met onze partners hebben we gewerkt aan tal van onderwerpen en mooie resultaten behaald. Wat precies? Je leest het in het publiek jaarverslag 2023.

Open het publiek jaarverslag 2023.

Cover publiek jaarverslag 2023