Vernieuwbouw locatie 's-Hertogenbosch gestart

Gepubliceerd op 21 juni 2024

De huidige locatie van Veiligheidsregio en Brandweer Brabant-Noord aan de Vogelstraat in ’s-Hertogenbosch wordt verbouwd en flink uitgebreid. De vernieuwbouw wordt gerealiseerd door Aannemingsbedrijf Cornelissen.

Nieuwsbericht locatie 's-Hertogenbosch

Brandweer Brabant-Noord zorgt met 38 brandweerkazernes voor de dagelijkse brandweerzorg binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze plek vormt het thuishonk voor de 24-uursdienst én brandweervrijwilligers van 's-Hertogenbosch. Ook gaat het pand dienstdoen als regionale ontmoetingslocatie met een diversiteit aan werkplekken en overlegruimten voor medewerkers van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Ook komen er verschillende werkplaatsen, een logistiek centrum en de testbaan waar onze brandweermensen deelnemen aan het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO).

Duurzaamheid

Onze huidige locatie heeft een vloeroppervlakte van 4100 m2, dit wordt uitgebreid naar 7300 m2. Het is dan ook de hoofdlocatie in onze regio. We bouwen een fijne plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten, kan netwerken en samenwerken. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt geweest in het ontwerp en de uitwerking. Er is veel aandacht voor energie besparen, circulair bouwen en het welzijn van de mens.

Planning

Brandweer 's-Hertogenbosch blijft operationeel en daarom worden alle bouwwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. Begin dit jaar is de aannemer gestart met het treffen van bouwvoorbereidingen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitbouw van de remise, waar onze brandweervoertuigen uitrukken. Ook is er een start gemaakt met de realisatie van de nieuwe werkplaatsen en de PPMO-baan. We kijken er naar uit om onze nieuwe locatie eind 2025 in gebruik te nemen.

gruttostraat 1 (3)