Data analyse platform


De veiligheidsregio richt zich op het verzamelen en analyseren van data op specifieke onderwerpen. De instrumenten die wij daarvoor gebruiken, maken het mogelijk om data uit verschillende bronnen te combineren en te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse kan dan in de vorm van een schema of grafiek worden weergegeven. In voorbereiding op en tijdens de jaarwisseling 2020/2021 is op basis van meldkamergegevens met behulp van een data analyse platform continu geanalyseerd met als doel hotspots in beeld te krijgen en houden en gerichte maatregelen te treffen.

Data analyse rapport jaarwisseling 2020/2021 (pdf, 1 MB)