Initiatieven


Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal domein is een samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie. Leden van het kernteam programma Weerbare Samenleving nemen deel in deze Werkplaats.

Doel

In Noord-Brabant coördineert Avans Hogeschool één van de Werkplaatsen Sociaal Domein rond de overkoepelende thematieken sociale technologie en lerende netwerken. Gezamenlijk zoeken zij naar manieren om burgers in kwetsbare situaties te ondersteunen met sociale technologie.

Kennisnetwerk

Het kernteam neemt deel in het zogenaamde thematisch lerend netwerk: Publiek-Sociale data Commons 4 smarter public safety. Met een breed scala aan Brabantse partners uit het veiligheidsveld waaronder burgerinitiatieven, gemeenten, politie, brandweer, veiligheidsregio’s, OV-vervoerders, en thuiszorgorganisaties is een kennisnetwerk opgestart dat halfjaarlijkse samenkomt rondom een bepaalde praktijkuitdaging.

Meer informatie

Neem dan contact op met Steven van den Oord, s.vandenoord1@avans.nl, 06-20624742. Of kijk eens op Werkplaats Sociaal Domein.