Stand van zaken hoogwater de Maas

Gepubliceerd op 16 juli 2021

Alle waterwegen staan in verbinding met elkaar. De situatie in Limburg is daarom ook van invloed op de waterstanden in onze regio. Momenteel monitort Veiligheidsregio Brabant-Noord de situatie zeer nauwkeurig en vindt er overleg plaats met het Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Rijkwaterstaat en onze maasgemeenten: Boxmeer, Grave, Cuijk, ’s-Hertogenbosch, Oss en Heusden.

Vooralsnog verwachten we geen overstromingen zoals in Limburg. We verwachten dat de piek bij Roermond afvlakt. In onze regio is het landschap vlakker dan in Limburg, waardoor de Maas meer ruimte heeft. Uiteraard blijven we alert en scherp en werken we verschillende scenario’s uit.

Kom niet kijken naar het water

We merken dat binnen de maasgemeenten belangstellenden naar het hoge water komen kijken. Een dringende oproep: Blijf uit het gebied en kom niet kijken naar het hoge water.

Actuele informatie

Meer informatie vind je op de websites van de maasgemeenten:

Gemeente Boxmeer

Gemeente Grave

Gemeente Oss

Gemeente Cuijk

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeente Heusden

Kijk voor de actuele informatie over de waterstanden op: liveblog hoogwater Maas en Aa en Maas actueel en volg het waterschap via Twitter en Facebook.