Wat is er gebeurd bij de stuw in Grave?

Gepubliceerd op 1 september 2023

Update 22:50 uur.

Schotten in jukken geplaatst

Het is gelukt de schotten in de jukken te plaatsen. Hiermee is het gat gedicht en stopt het ongecontroleerde waterverlies vanuit het stuwpand. Sinds vrijdagochtend 1 september is het waterpeil in het stuwpand tussen Sambeek en Grave langzaam 1,55 meter gezakt naar een waterstand van 6,35 meter. Het normale waterpeil tussen Sambeek en Grave is 7,90 meter. Het waterpeil is ongeveer 8 tot 10 cm per uur aan het stijgen.

De minimale waterstand waarbij scheepvaart mag worden toegestaan op de Maas is 7,60 meter en dat zal naar verwachting ongeveer zondagmiddag 3 september bereikt worden. Vanaf dan wordt scheepvaart naar alle waarschijnlijkheid toegestaan op de Maas tussen Sambeek en Grave.

Ook het Maas-Waalkanaal kan vanuit het zuiden (locatie keersluis Heumen) weer open voor scheepvaart zodra op de Maas een waterpeil van 7,60 meter is bereikt.

Scheepvaart wordt geadviseerd de scheepvaartberichtgeving te volgen (www.vaarweginformatie.nl(externe link)), de informatie hierop is leidend. De actuele waterstand is te volgen via https://waterinfo.rws.nl(externe link)

---

Update 22:05 uur

Plaatsen van schotten gelukt!

Nog meer goed nieuws! Het plaatsen van de schotten is gelukt! Daarmee is het gat gedicht en stroomt er geen water meer uit het stuwpand. Rijkswaterstaat is inmiddels begonnen met het vullen van het stuwpand, de waterstand op de Maas tussen Sambeek en Grave zal dus weer langzaam gaan stijgen.

---

Update 20.50 uur

De jukken staan

Goed nieuws: het is gelukt de jukken 7 en 8 op hun plaats te krijgen! Rijkswaterstaat gaat nu aan de slag met het plaatsen van de schotten (schuiven) van de jukken, zodat de stuw haar werk weer optimaal kan doen.

---

Update 19.05 uur

Rijkswaterstaat laat waterpeil verder zakken

Tot nu toe is het niet gelukt de jukken 7 en 8 van stuw Grave op hun plek te krijgen, omdat de stroming van de Maas door de opening van de stuw nog te hoog is. Rijkswaterstaat laat daarom het waterpeil gecontroleerd verder zakken door het openen van extra schotten van de stuw. Dat betekent dat de waterstand tussen Sambeek en Grave de komende uren verder kan zakken tot ongeveer 6 meter boven NAP.

De verdere daling van de waterstand kan gevolgen hebben voor de woonboten en jachthavens op de Maas tussen Sambeek en Grave. Woonbooteigenaren in dit deel van de Maas worden momenteel geïnformeerd. Hen wordt geadviseerd de actuele waterstand goed te blijven volgen, en waar nodig extra maatregelen te nemen.

Zolang het veilig is blijven we tegelijkertijd proberen juk 7 en 8 van de stuw in de juiste positie te krijgen.

---

Update 15:50 uur

Om de druk te verlagen in het gat bij de jukken 7 en 8, moeten tijdelijk andere schotten (schuiven) getrokken worden. Dit gaat ertoe leiden dat de waterstand iets sneller zal dalen dan de afgelopen uren. Hierna wordt geprobeerd de jukken 7 en 8 te plaatsen waarna ook de schotten op hun plekken kunnen.

---

Update 14:25 uur

Vaarverbod beroeps- en recreatievaart

Let op, vandaag wordt het goed weer. Dat zou kunnen betekenen voor sommige recreanten dat ze willen gaan varen. Door problemen bij stuw Grave is er een vaarverbod op de Maas tussen Sambeek en Grave. Dit verbod geldt zowel voor de beroeps- als recreatievaart

---

Update 12.45 uur

Het keerschot is los! Het schot ligt nu op zo’n 100 meter van de stuw op de bodem van de Maas. Het kraanschip probeert het schot nu te bergen. Inmiddels is ook de onderwaterinspectie gestart. Op basis van de beelden die daaruit komen, kan er hopelijk snel gestart worden met het terugplaatsen van de jukken.

---

Update 11:03

De voorbereidingen voor het branden lopen. In deze video zie je een bok, daarlangs een kraanponton en benedenstrooms van de stuw zien we het kraanschip. Deze trekt het keerschot na het doorbranden weg.

Blijf op de hoogte via de website van Rijkswaterstaat

---

Update 10.04 uur

Het kraanschip wordt op dit moment gepositioneerd om de kabels waar het keerschot nog aan vast ligt, door te branden.

---

Update 09.50 uur

Rijkswaterstaat is vanmorgen weer gestart met herstelwerkzaamheden aan de stuw. Het keerschot is op dit moment door het gat in de stuw geduwd naar de achterkant van de stuw. Het keerschot zit nog niet los en ligt nog steeds in de weg. Daardoor kunnen de jukken 7 en 8 nog niet worden teruggeplaatst. Tevens worden er onderwaterinspecties middels onderwatercamera’s gedaanom te controleren of er schade is aan de constructie van de stuw.

Op https://waterinfo.rws.nl/(externe link) zijn de actuele waterstanden te vinden. Het waterpeil zakt langzaam nog steeds door. Scheepvaart, woonbooteigenaren en jachthavens worden verzocht de waterstand in de gaten te houden en indien nodig, erop te acteren

---

Update 21:45

Het probleem bij de stuw in Grave is helaas nog niet opgelost. Bent u eigenaar van een woonboot, jacht of heeft u op een andere manier met de rivier De Maas te maken, kijk dan op de liveblog van rijkswaterstaat op www.rijkswaterstaat.nl Daar vindt u informatie over wat u het beste kunt doen.

---

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de jukken bij stuw Grave is vrijdagochtend 1 september 2023 1 juk eruit geklapt. Een andere juk was door de werkzaamheden buiten werking. Lees het laatste nieuws en meer over de ontwikkelingen op de website van Rijkswaterstaat.