Nieuw crisisplan in werking

Gepubliceerd op 19 januari 2024

Het nieuwe crisisplan is met ingang van dit jaar in werking getreden. Dit crisisplan heeft Veiligheidsregio Brabant-Noord samen met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost opgesteld. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Waarom is een nieuw crisisplan nodig?

Een wereldwijde pandemie die enkele jaren aanhoudt, een grote stroom vluchtelingen die opgevangen moet worden, een cyberincident dat vitale systemen plat legt… Dat zijn de crises waar we ons voor de toekomst óók op moeten voorbereiden. Die vragen iets anders van de veiligheidsregio en zijn veiligheidspartners dan de crises waar we tot enkele jaren geleden vooral mee te maken hadden. De omgeving verandert, daarom moet ook de crisisorganisatie mee veranderen.

Download het crisisplan (pdf, 209 kB).

Hoe ziet het nieuwe crisisplan eruit?

De bijgevoegde animatie geeft uitleg over het nieuwe crisisplan.