Opnieuw uitstel invoering Omgevingswet

Gepubliceerd op 2 november 2022

Minister Hugo de Jonge heeft besloten om de ingangsdatum van de Omgevingswet met een half jaar uit te stellen naar 1 juli 2023.  Het uitstel geeft meer tijd om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) goed te kunnen testen. Dit uitstel heeft ook gevolgen voor VRBN, vooral voor de medewerkers van de sector Risicobeheersing. Zij staan al in de startblokken en gaan de extra tijd gebruiken om zich nog beter voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet.

Gevolgen

De gevolgen van het uitstel zijn voor onze organisatie relatief beperkt. Een van de consequenties is dat enkele trainingen verplaatst worden naar het voorjaar. Op die manier zorgen we ervoor dat de kennis en vaardigheden die de medewerkers daarin opdoen nog fris in het geheugen zitten op het moment dat de Omgevingswet ingaat.

De inbreng van Veiligheidsregio Brabant-Noord bij het vormgeven van gemeentelijke omgevingsplannen en -visies verandert niet door het uitstel. Dat komt omdat de data waarop deze klaar moeten zijn, hetzelfde zijn gebleven. Eventuele verzoeken voor deelname aan omgevingstafels blijven we aannemen.

Sector Risicobeheersing is er klaar voor

De afgelopen tijd hebben medewerkers van de sector Risicobeheersing zich al voorbereid op de komst van de Omgevingswet. Dat heeft onder meer geresulteerd in het volgende:

  • We hebben een nieuwe producten- en dienstencatalogus ontwikkeld.
  • We hebben nieuwe werkafspraken gemaakt met gemeenten.
  • We leveren input voor omgevingsvisies en omgevingsplannen van gemeenten.
  • We zijn goed aangesloten bij regionale trajecten rondom de Omgevingswet.

Over de Omgevingswet en de rol van Veiligheidsregio Brabant-Noord

De nieuwe Omgevingswet bundelt alle regels over de leefomgeving, dus alles wat je ziet als je naar buiten kijkt: gebouwen, wegen, monumenten, water en lucht. Nederland is een klein land waar heel veel gebeurt. En waar veel belangen spelen op het gebied van economie, gezondheid, veiligheid en kwaliteit van het milieu. In de wet worden daarvoor allerlei bestaande wetten, ook over milieu, water en natuur, samengevoegd en beter op elkaar afgestemd.

De leefomgeving is altijd in ontwikkeling. Denk aan een nieuwe speeltuin, uitbreiding van een industrieterrein of de aanleg van een fietsbrug. Ieder initiatief heeft invloed op de omgeving. Een veilige en gezonde leefomgeving inrichten, is samen de juiste keuzes maken. Dat doen wij als veiligheidsregio door mensen bewust te maken van de risico’s bij zo’n initiatief.

Lees hier meer over de Omgevingswet en Veiligheidsregio Brabant-Noord.