‘Door het Veiligheidsbeeld verbeteren we ons zicht op de risico’s in de regio’

Gepubliceerd op 23 maart 2022

In één oogopslag zien welke ‘hot topics’ spelen in de Veiligheidsregio Brabant-Noord: het kan dankzij het Veiligheidsbeeld. Via deze handige tool halen gebruikers waardevolle informatie op waarmee informatiegestuurd werken wordt bevorderd. Eén van de gebruikers, Officier van Dienst bij de brandweer, Thomas Graansma: “Mede dankzij deze multidisciplinaire informatie op het Veiligheidsbeeld weet ik wat er binnen onze regio speelt en kan ik hier tijdens mijn dienstweek rekening mee houden.”

Thomas_1000

Als Calamiteiten Coördinator (CaCo) houdt Tessa Trommelen vanuit de meldkamer in ‘s-Hertogenbosch het overzicht op alle actuele risico’s die in de regio Brabant-Noord spelen. “Met de ontwikkeling van het Veiligheidsbeeld kunnen we de risico’s in onze regio in één oogopslag helder en overzichtelijk in beeld brengen.” De thema’s op het Veiligheidsbeeld krijgen een kleurcode: groen, geel, oranje of rood. “Aan de hand van de kleurcode zien de piketmedewerkers direct hoe hoog het risico op dat moment in onze regio is voor een thema. Wie vervolgens op het thema klikt, krijgt nuttige aanvullende informatie: van relevante links tot handige telefoonnummers en achtergrondinfo. Op deze manier verbeteren we onze informatiepositie.”

Van vogelgriep tot storm

De thema’s op het Veiligheidsbeeld zijn divers: van COVID-19 tot de vogelgriep en van de waterstanden van de Maas tot de instroom van vluchtelingen. Tessa_vierkantDe CaCo van dienst bepaalt in samenwerking met de afdeling Crisisbeheersing en Rampenbestrijding welk thema welke kleurcode krijgt. “Is er storm gemeld, dan nemen we de kleurcode over die het KNMI afgeeft. Maar bij een thema als de vogelgriep is dat niet zo eenduidig. Daarom hebben we zelf criteria opgesteld voor het bepalen van de kleurcodes”, aldus Tessa.

Snel op de hoogte

Elke maandagmiddag geeft de dienstdoende CaCo in tien minuten het Veiligheidsbeeld meer duiding tijdens een online weekstart. Thomas Graansma is één van de gebruikers van het Veiligheidsbeeld. “Ter voorbereiding op mijn dienstweek check ik het Veiligheidsbeeld en sluit ik aan bij de weekstart van de CaCo. De informatie helpt mij in de voorbereiding van zaken die tijdens mijn dienst kunnen spelen. Neem een stormverwachting of, vrij recent, de hoogwaterstand van de Maas; als ik weet dat dit dreigt, kan ik vooraf nadenken over de mogelijke inzet die van ons wordt gevraagd.” Thomas benadrukt dat de brandweer getraind is op het acuut handelen bij incidenten, ook zonder deze informatie vooraf. “We staan 24/7, 365 dagen paraat met vakkundige mensen en adequate middelen. Maar hoe beter we geïnformeerd zijn, hoe beter we kunnen anticiperen op en rekening houden met de uitdagingen van onze ketenpartners. Het Veiligheidsbeeld is een handige tool in ontwikkeling om snel op de hoogte te zijn van wat in onze regio om aandacht vraagt. Vanuit de brandweer leveren we hier een actieve bijdrage aan.”

Waardevolle innovatie

Raymond_vierkantBinnen het Fieldlab Zuid6 werken de zes veiligheidsregio’s uit het zuiden van het land samen aan innovaties op het gebied van Informatiegestuurde Veiligheid. Het Veiligheidsbeeld is een mooi voorbeeld van een concreet product dat voortkomt uit deze samenwerking. Programmamanager Raymond Haesenbos: “Iedere regio was al op zijn eigen manier bezig met het in beeld brengen van regionale veiligheidsinformatie. Door onze kennis te bundelen en continu van elkaar te leren, kwamen we samen tot deze nieuwe tool. Deze wordt nu in alle zes de regio’s ingezet, inclusief een vorm van een weekstart. Dit past perfect binnen de gedachte achter Zuid6: het idee wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld, waarna iedere regio zijn eigen invulling eraan geeft.” Het Veiligheidsbeeld wordt door steeds meer functionarissen met een operationele functie gebruikt; niet alleen binnen VRBN, maar juist ook daarbuiten. Bijvoorbeeld bij GHOR, politie en gemeenten. Daarnaast is er vanuit andere regio’s in het land interesse voor het concept. Raymond geeft aan dat de tool continu in ontwikkeling is qua techniek en functionaliteiten. “Hoe meer het wordt gebruikt, hoe beter we weten wat onze mensen nodig hebben. Zo ontwikkelt het Veiligheidsbeeld zich de komende tijd verder.”

Lees hier meer inspirerende verhalen van onze collega's.