Handreiking veilige leefomgeving voor de komst van de Omgevingswet

Gepubliceerd op 4 juli 2022

Samen met twee andere veiligheidsregio’s hebben we voor de komst van de Omgevingswet de Handreiking veilige leefomgeving opgesteld.

Wij adviseren in deze handreiking over de principes en kaders voor een veilig ontwerp aan de hand van een aantal kernwaarden:

  1. Samen werken aan een veilige fysieke leefomgeving;
  2. Afstand tot risico’s vergroot de veiligheid;
  3. Bouwwerken en omgeving bieden bescherming;
  4. Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten;
  5. De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk;
  6. Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen;
  7. Mensen krijgen bij crisis passende medische zorg.

In onderstaande animatie leggen we meer uit over de kernwaarde 7.

Bouwstenen over veiligheidsaspecten

In deze handreiking zijn concrete bouwstenen over veiligheidsaspecten opgenomen die je als gemeente kunt gebruiken in het omgevingsplan. Daarnaast is het document ook breder toepasbaar, bijvoorbeeld bij het opstellen van een omgevingsvisie of een programma.

Meer informatie

Meer weten over de handreiking? Lees er hier alles over.