Pilot 'Veilige en gezonde Wijk Waalwijk' gestart

Gepubliceerd op 25 januari 2022

Sinds eind vorig jaar onderzoeken gemeente Waalwijk, het veiligheids- en sociaal domein, VRMBW en Avans of er kwetsbaarheden zijn in Waspik.

De gemeente Waalwijk heeft vanuit het sociaal domein en het veiligheidsdomein aangegeven mee te willen doen met een pilot 'Veilige en gezonde Wijk Waalwijk' in Waspik. Sinds december zetten de gemeente en VRMWB samen met Avans Hogeschool de eerste stappen in het doorlopen van de methodiek. Het doel is om samen met mensen uit de wijk (professionals en inwoners) de onderzoeken waar kwetsbaarheden zijn om vervolgens gezamenlijk te kijken of en zo ja hoe hier iets aan gedaan kan worden. Daarvoor maken we gebruik van beschikbare data uit allerlei bronnen (gemeente, CBS, VRMWB, GGD) en die verrijken we door het voeren van gesprekken. Door de dialoog te voeren kunnen we er gedragen informatie van maken.
Klik op deze afbeelding van de processtappen om het pdf-bestand te openen

Meer weten over deze pilot specifiek of over de methodiek? Stuur dan een mailtje aan t.delaat@vrbn.nl of louise.schneider@vrmwb.nl.