Wijkmakers ’s-Hertogenbosch: verantwoorde digi-sociale buurtpreventie

Gepubliceerd op 5 april 2022

Wijkmakers is een samenwerking van Avans Hogeschool met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool, onderzoekt hoe wijkbewoners met data en instrumenten kunnen bijdragen aan een veilige, woon- en leefomgeving.

Het onderzoek werd uitgevoerd in drie Bossche wijken en twee dorpen, samen met burgers en professionals rond praktische vraagstukken per wijk. Daarmee is een eerste stap gemaakt en een basis gelegd voor de ontwikkeling in de komende jaren van stadslabs: onderzoekomgevingen waarin praktijkonderzoek en praktische innovaties tegelijkertijd plaatsvinden. Participatief ontwerpen om samen met burgers en ondernemers sociale veiligheid in eigen buurt en wijk te coproduceren.

Het onderzoek resulteerde in een reeks conclusies en aanbevelingen die samen met burgers en professionals in praktische aanpakken worden uitgewerkt. Vanuit Weerbare en Redzame Samenleving zijn de veiligheidsregio’s VRBN en VRMWB nauw aangesloten en volgen de ontwikkelingen op de voet. Beide programma’s zetten zich in voor onder andere veilige, gezonde en leefbare wijken. Het project Wijkmakers draagt ook bij aan de methodiek ‘Veilige en gezonde wijkaanpak (jpg, 531 kB)’ die beide regio’s hebben ontwikkeld. De kern van deze methodiek is dat op basis van beschikbare data en relevante partijen in een wijk, een netwerk ontstaat rondom de kwetsbaarheden in een wijk. Op basis daarvan wordt in dialoog met spelers in een wijk toegewerkt naar maatwerk oplossing.