Jaaroverzicht Weerbare & Redzame Samenleving

Gepubliceerd op 21 april 2022

Het mooie van het stil staan bij wat we het afgelopen jaar hebben gedaan, is dat je ziet wat noemenswaardig is. Dat is dan ook wat we samen met Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) gedaan hebben.

Sinds een kleine twee jaar hebben we de krachten gebundeld binnen de programma’s Weerbare Samenleving van ons met Redzame Samenleving en Veilige Leefomgeving van VRMWB.

Een van de meest herkenbare producten die we hebben ontwikkeld is de Veilige en Gezonde Wijkaanpak, (jpg, 531 kB) Daarin koppelen we beschikbare data van diverse bronnen aan dialoog met bekende en onbekende partners om zo samen kwetsbaarheden in beeld te brengen. Op basis daarvan komen we dan tot een plan van aanpak om die kwetsbaarheden/risico’s te verminderen. Samen met onze gemeenten zijn we diverse pilots aan het draaien.

Maar we hebben nog meer gedaan. Interesse? Neem een kijkje in het jaaroverzicht (pdf, 1.9 MB).

jaaroverzicht wbs