Methodiek ‘Veilige en Gezonde Wijkaanpak’ onder de loep

Gepubliceerd op 4 juli 2022

Vorig jaar is door VRBN en VRMWB de methodiek Veilige en Gezonde Wijkaanpak ontwikkeld. Deze bestaat uit 15 stappen die ervoor zorgen dat we met elkaar de kwetsbaarheden en risico’s in een wijk in beeld krijgen op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Dit doen we samen met bekende en onbekende partners uit de wijk om van daaruit op zoek te gaan naar oplossingen.

Na een jaar waarin verschillende gemeenten in wijken pilots hebben gedraaid met de methodiek, hebben we een tussentijdse evaluatie van de methodiek uitgevoerd. Op basis van de eerste ervaringen scherpen we de methodiek verder aan.

  • Zo blijkt dat de 15 stappen wellicht ingedikt kunnen worden, het niet altijd chronologisch verloopt maar we juist af en toe terugpakken op eerdere stappen als dat nuttig is of je juist een latere stap uit de methodiek eerst doen. Als we uiteindelijk alle stappen in de methodiek maar doorlopen hebben. Kortom de methodiek is echt een hulpmiddel en geen keurslijf.
  • Een tweede belangrijke uitkomst is de koppeling van beschikbare data aan de dialoog. Pas dan komen we tot duiding van kwetsbaarheden en brengen we feiten en beleving bij elkaar. Op dit moment kijken we met een externe partij naar hoe we die data vanuit verschillende bronnen goed in beeld brengen.
  • Tot slot leert de praktijk dat het niet makkelijk is om exact aan te geven hoe lang het doorlopen van de methodiek duurt. Dit is afhankelijk van de keuze voor een wijk of buurt, beschikbare tijd van betrokken partijen en hoe snel we duidelijk hebben welke partners we willen betrekken en of die direct tijd hebben.
  • Een positief punt is dat we door gezamenlijk op te trekken ontdekken dat gemeenten zeker in de lead is voor het uitvoeren van de methodiek, maar dat het echt valt of staat met de verbinding die we daarin tot stand brengen.

Wil je meer weten, neem dan contact op met weerbaresamenleving@vrbn.nl

Op deze afbeelding is te zien hoe het proces 'veilige en gezonde wijk' loopt. Klik op de afbeelding voor een vergroting.