(On)veiligheid beleven en ervaren

Gepubliceerd op 4 juli 2022

Leren door te beleven staat centraal in de Risk Factory. Welke risico’s zijn er in het dagelijks leven en wat kun je daar aan doen? De Risk Factory in Geertruidenberg richt zich sinds de opening in april in eerste instantie op kinderen van de groepen 7 en 8.

Bij een bezoek doorlopen zij verschillende veiligheidsscenario’s en leren zij hoe ze risico’s kunnen herkennen en zelf beter om kunnen gaan met de risico’s. Denk bijvoorbeeld aan de brandrisico’s van elektrische apparaten, criminele activiteiten, of aan verkeersveiligheid en het dode-hoek-scenario. Bij dat scenario plaatsen kinderen letterlijk pionnen rondom een stadsbus om te ontdekken waar de dode hoek zit. Dat leidt soms tot grote verrassingen als zij achter het stuur niemand zien. Ze beleven aan de hand van de (interactieve) praktijksituaties over risico’s op het gebied veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. En wat ze zelf kunnen doen om de veiligheid te vergroten.

De circa 1500 schoolkinderen die inmiddels een bezoek gebracht hebben reageren enthousiast op het programma.

De praktijkscenario’s zijn ook in ontwikkeling. Op dit moment voeren de drie Risk Factories in Nederland gesprekken met Hackshield om te zien hoe we gezamenlijk een scenario over cyberveiligheid kunnen maken. Neem alvast een kijkje op Hackshield.

De Risk Factory in Geertruidenberg is een initiatief vanuit de veiligheidsregio MWB en haar partners Politie ZWB, Waterschap Brabantse Delta, Brandweer MWB, GGD West-Brabant, RAV MNW, Provincie Noord-Brabant en Interpolis.

Meer weten over de Risk Factory? Kijk op www.riskfactorymwb.nl

bedankt riskfactory