Raadsbijeenkomst peilt mening over beleidsplan en risicoprofiel

Gepubliceerd op 15 mei 2023

Op 10 mei 2023 kregen raadsleden van onze 11 gemeenten de kans om hun mening te geven over de Strategische Koers van VRBN en de duiding van verschillende risico’s zoals vastgelegd in het risicoprofiel. De bijeenkomst bood raadsleden de gelegenheid om vooraf suggesties en wijzigingsvoorstellen in te brengen en te bespreken.

Voorafgaand aan de bijeenkomst waren er twee suggesties ingediend over het aankomende beleidsplan, waarover tijdens de avond gestemd werd. Hoewel de bijeenkomst geen formele status had, gaven de raadsleden positieve feedback over deze vorm van inspraak die ze kregen.

"Complimenten voor de veiligheidsregio en de raden voor deze constructieve manier van inspraak, waarbij wij als raadsleden echt invloed kunnen uitoefenen," benadrukte een raadslid. Dat gold ook voor Regio Noordoost Brabant (RNOB) waarvan de Prioriteitennota met de prioritering van de samenwerkingsagenda richting 2030 ter bespreking op de agenda stond.

Tijdens de zogeheten verenigde voorbereidende bijeenkomst heerste er grote tevredenheid over de rol van de veiligheidsregio en de samenwerking met partners. "De veiligheidsregio en haar partners tonen daadkracht in het aanpakken van crises, en dat schept vertrouwen," verklaarde een van de andere aanwezige raadsleden.

De definitieve plannen zullen in oktober opnieuw worden voorgelegd aan de raden, zodat zij hun mening kunnen geven voordat er een besluit wordt genomen. Het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord zal de uitkomsten van de raadpleging meenemen in het voorstel dat ter besluitvorming aan de individuele raden wordt voorgelegd.

foto nieuwsbericht raadsbijeenkomst 10 mei 2023