Organiseer een evenement

Welke rol heeft de veiligheidsregio bij evenementen?

Bij grootschalige of risicovolle evenementen is een goed veiligheidsadvies van essentieel belang. Er zijn allerlei voorwaarden die in verschillende wettelijke regelingen zijn vastgelegd en er zijn meerdere organisaties bij betrokken, zoals brandweer, GGD en ambulancedienst. De veiligheidsregio heeft de kennis in huis om namens de gemeente te adviseren bij risicovolle evenementen.

Van aanvraag tot evenement

Elk evenement is uniek en kent dan ook zijn eigen risico’s. Om deze risico’s goed in beeld te krijgen wordt aan een evenementenaanvraag een behandelaanpak met risicokwalificaties gekoppeld. Dit gebeurt onder regie van de gemeente waar u als organisator de aanvraag indient.

Drie verschillende risicokwalificaties:

 1. Regulier evenement (A)
  De organisator kan het evenement zelf voldoende veilig voorbereiden en uitvoeren.
  De hulpdiensten hebben informatie beschikbaar om hier richting in te geven.
 2. Aandacht evenement (B)
  De organisator van het evenement kan mogelijk het evenement niet voldoende veilig voorbereiden en uitvoeren. De gemeente kan het nodig vinden om maatwerk vanuit de hulpdiensten aan te vragen.
 3. Risicovol evenement (C)
  De impact van de risico’s is zodanig groot, dat de organisator van het evenement moet samenwerken met betrokken hulpdiensten en de gemeente.
  De risico’s moeten duidelijk in kaart worden gebracht en er moeten heldere afspraken én beschrijvingen zijn over de te nemen maatregelen bij een calamiteit.

Procesmodel Evenementenveiligheid

Klik op de afbeelding voor het schema op ware grootte.

Meer informatie

De brandweer heeft handige infobladen voor een veilige organisatie van verschillende kleine evenementen.

Organiseer je een evenement met gezondheidsrisico's (denk aan een foodtruckfestival of een zwemwedstrijd in natuurwater)? De GHOR heeft nuttige gezondheidsadviezen.


Regionale procesbeschrijving evenementen-veiligheid

Voor gemeenten, adviesdiensten en andere behandelaars hebben we een Regionale procesbeschrijving Evenementenveiligheid. Deze procesbeschrijving heeft als doel de behandelaars te faciliteren bij de uitvoering van alle stappen in het evenementenproces.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over het organiseren van een evenement? Neem dan contact op met Kees Arts via: evenementen@vrbn.nl.