Vergadering Algemeen Bestuur 30 juni 2021

Locatie: Raadszaal Uden, Markt 145 (Fysiek)
Tijd: 9:30 – 10:45 uur

Agenda (pdf, 179 kB):

1.

Opening en vaststellen agenda

2a.

Concept Verslag AB 24 maart 2020 (pdf, 156 kB)

2b.

2c.

Vastgestelde besluitenlijst DB 14 april 2021 (pdf, 110 kB)

Vastgestelde besluitenlijst DB 9 juni 2021 (pdf, 111 kB)

3.

Mededelingen

  • Terugkoppeling VB
    • Taakdifferentiatie
    • Stavaza rondom Evaluatie wet Veiligheidsregio’s
    • Goed werkgeverschap na dienstongeval
  • Coronacrisis als ‘archief-hotspot’ (oproep VNG)
  • COT-rapport ‘ongeregeldheden Den Bosch 25-1-21

TER INFORMATIE

4.

Ingekomen en uitgegane stukken t/m 8 juni 2021 (pdf, 70 kB)

5.

Memo menukaart bestuurlijk opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing (pdf, 153 kB)

6.

Voortgangsrapportage Verbeterplan informatiebeheer 2018-2022 (pdf, 83 kB)

Bijlage: Voortgangsrapportage informatiebeheer 2018-2020 (pdf, 156 kB)

7.

Asielketen en crisisnoodopvang (pdf, 89 kB)

Bijlage: Provinciaal plan PNB, Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen (pdf, 540 kB)

TER BESLUITVORMING

8.

Zienswijzen

9.

Jaarstukken en resultaatbestemming 2020 (pdf, 125 kB)

Bijlagen

10.

Programmabegroting 2022 (pdf, 123 kB)

Bijlage: Bijlage Programmabegroting 2022 (pdf, 1.6 MB)

11.

1e Begrotingswijzing Programmabegroting 2021 (pdf, 147 kB)

TER BESPREKING

12.

Samen duurzaam (pdf, 92 kB) (presentatie: Rosemarijn Loggers)

Bijlage: Algemeen bestuur 30 juni 2021 Samen duurzaam (pdf, 1.4 MB)

13.

RONDVRAAG EN SLUITING

Volgende vergadering: woensdag 3 november 2021